ඔබගේ දැනට පවතින වෙබ් අඩවියේ ගැටළු නිරාකරණය කිරීම

Web Developer

ශ්‍රී ලංකාව තුල දහස් ගණනක් වෙබ් අඩවි මේ වනවිට අන්තර්ජාලයට එකතු කර ඇත.

ඔබ සතුව ඇති වෙබ් අඩවිය තුල ඇති ගැටළු විසඳා ගැනීම, වෙනස් කිරීම්, අලුතින් විස්තර සහ පින්තූර ඇතුලත් කිරීම යනාදිය සිදු කරවා ගැනීම අත්‍යාවශ්‍ය සාධකයකි. එහිදී අනවශ්‍ය ප්‍රමාදයන් සහ අධික මිල ගණන් අයකිරීම යන ගැටළු වලට ඔබව ලක්වීමට ඉඩ ඇත.

මෙම ගැටළුව නිරාකරණය කිරීම වෙනුවෙන් මෙම සේවාව පවත්වාගෙන යාමට අදහස් කලෙමි.

මෙය මගින් ඔබට පහත සඳහන් සේවා ලබාගත හැකිය. මේ සඳහා ඔබ සතුව වෙබ් අඩවියක් තිබිය යුතුය (නව වෙබ් අඩවි නිර්මාණය අප විසින් සිදු නොකරයි).

ලබාගත හැකි සේවාවන්:

  • ඔබගේ වෙබ් අඩවියේ තාක්‍ෂණික දෝෂ නිරාකරණය කිරීම (Fixing Errors).
  • වෙබ් අඩවියට අලුතින් පිටු එකතු කිරීම (තොරතුරු, පින්තූර, වීඩියෝ).
  • වෙබ් අඩවියේ වර්ණ සංකලනය වෙනස් කිරීම (Theme modifications).
  • වෙබ් අඩවියෙහි ඩොමේන් නාමය යටතේ ඇති ඊමේල් සේවාවේ ගැටළු නිරාකරණය.
  • වෙබ් අඩවිය වර්තමාන වෙබ් ස්ථාපන (Web Host) සේවාවෙන් ඉවත් කර වෙනත් වෙබ් ස්ථාපන සේවාවක් වෙතට ගෙන යාම.

ඔබට මෙම සේවාවන් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට පහත සඳහන් පියවර අනුගමනය කරන්න. ක්‍ෂණිකව කිසිදු මුදලක් ගෙවිය යුතු නොවේ.

  1. පහත ඇති “සේවාව ලබා ගන්න” බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
  2. ඉන්පසුව ඔබට දිස් වන “Contact Me” බොත්තම ක්ලික් කර ඔබගේ අවශ්‍යතාවය යොමු කරන්න.
  3. ඉන් පසුව ඔබගේ අවශ්‍යතාවය ඉටු කිරීමට ඔබ විසින් ගෙවිය යුතු මුදල Offer එකක් ලෙස ඔබ වෙත එවනු ඇත.

මේ සියලුම දේ සිදුකල යුත්තේ පහත බොත්තම ක්ලික් කර පිවිසීමෙන් පසුවය.

සේවාව ලබා ගන්න